En bild säger mer än 100 ord. Idag sker en stor del av vår kommunikation med andra via bilder, både stillbilder och rörliga. Facebook, Instagram, Youtube och liknade tjänster används av många för att hålla kontakt med vänner och bekanta och för att hålla sig informerade.

Många använder mobiltelefonen nästan mer som kamera än som telefon. Människor blir mer och mer vana med bild och film som informationsbärare.

Därför är det viktigt att som företag eller organisation att se till att man har bild- och filmmaterial som sticker ut. Håller högre kvalitet än merparten av det som flödar.

Jag har kunskap både i strategi och genomförande för att hjälpa dig! Utgår i från Härnösand, Höga kusten och Svolvær, Lofoten i Norge.